PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   

Szanowni Rodzice Uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21,

im. Obrońców Pokoju w Opolu

W trosce o bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły i ich rodzin oraz w ramach przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa, zgodnie z rekomendacją Prezydenta Miasta Opola i w porozumieniu z Organem Prowadzącym, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Opolu zawiesza zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze na okres od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r.

W tym czasie szkoła będzie zamknięta, a dzieci pozostają w domach pod Państwa opieką.

Ponadto informujemy, ze Rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni (art. 4. 1. Ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374).

Na stronie ZUS znajduje się druk oświadczenia o dodatkowym zasiłku opiekuńczym.

Proszę o śledzenie strony internetowej PSP 21 oraz wiadomości w e-dzienniku.

Krystyna Płaskoń

Dyrektor PSP 21 w Opolu